Питання та відповіді

Про санкції згідно з рішеннями Ради Національної Безпеки і Оборони України

Шановні користувачі!

Вважаємо за необхідне довести до Вас наступну важливу інформацію.

З метою захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенитету та територіальної цілісності України, протидії терористичній діяльності, а також запобігання порушенню, відновлення порушених прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави Верховною Радою України ухвалено Закон «Про санкції», згідно з яким до юридичних та фізичних осіб можуть застосовуватися спеціальні економічні та інші обмежені заходи (далі - санкції).

Види санкцій передбачені статтею 4 Закону про санкції, і включають, зокрема, такі санкції як блокування активів, зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань тощо. Порядок дій щодо осіб, до яких застосовано санкції згідно з рішеннями Ради Національної Безпеки та Оборони України, передбачений Постановою Правління НБУ «Про забезпечення реалізації та моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» від 01.10.2015 № 654 (далі – Постанова 654).

Згідно з пунктом 31 Постанови 654 банкам України, небанківським установам/небанківським фінансовим установам, операторам поштового зв'язку заборонено проводити операції, які:

 •  мають на меті, сприяють або можуть сприяти уникненню обмежень встановлених спеціальними економічними та іншими обмежувальними заходами (санкціями);
 •  порушують, сприяють або можуть сприяти порушенню обмежень встановлених спеціальними економічними та іншими обмежувальними заходами (санкціями).

Необхідно зазначити, що санкції блокування активів та/або зупинення фінансових операцій не передбачають жодних виключень.

У зв'язку з чим повідомляємо, що фінансова операція, здійснена санкційною особою або від імені/за дорученням санкційної особи, проведена не буде у зв'язку з установленим чинним законодавством забороною.

Ми цінуємо Вашу годину та довіру до нашого сервісу, дякуємо що Ви з нами.

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ - Про дотримання режиму санкції у вигляді блокування активів

Про затвердження Змін до Порядку повернення (перерахування) коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.12.2021 № 647

 

Зареєстровано у Міністерстві
юстиції України
24 грудня 2021 р.
№1674/37296

Про затвердження Змін до Порядку повернення (перерахування) коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів

{Зі змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів
№ 716 від 28.12.2021 }

Відповідно до  підпункту 5  пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, з метою запровадження електронної системи взаємодії органів Державної казначейської служби України з органами, що контролюють справляння надходжень до бюджету, у процесі повернення з державного та місцевих бюджетів помилково чи надміру зарахованих коштів  ПРИКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до  Порядку повернення (перерахування) коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів , затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 03 вересня 2013 року № 787, яке було зарегистрировано в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2013 року за № 1650/ 24 що додаються.

2. Департаменту прогнозування доходів бюджету в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Державній казначейській службі України до закінчення 2021 року здійснити у тестовому режимі повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, відповідно до вимог цього наказу.

4. Установити, що для повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, за допомогою системи дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства - Казначейство» застосовується перехідний період з 01 січня 2022 року до 31 березня 2022 року з можливістю формування органом, що контролює справляння надходжень до бюджету, або органом, що веде облік заборгованості у розрізі позичальників, подання на повернення відповідних коштів у паперовому вигляді, за формою, встановленою цим наказом, та надання його за місцем зарахування платежу до бюджету Державної казначейської служби України або відповідного головного управління Державної казначейської служби України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім  пунктів 1  та  4 , які набирають чинності з 01 січня 2022 року.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Улютіна Д.В. та Голову Державної казначейської служби України Слюз Т.Я.

Міністр

С. Марченко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної регуляторної служби України

Голова Державної казначейської служби України

Перший заступник Міністра цифрової
трансформації України

В о. Голови Державної митної служби України

Голова Державної служби спеціальної зв'язку
та захисту інформації України

В.о. Голови Державної податкової служби УкраїниО. Кучер

Т. Слюз


О. Віскуб

В. Демченко


Ю. Щиголь

М. Тітарчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України від
08 грудня 2021 року № 647

 

Зареєстровано у Міністерстві
юстиції України
24 грудня 2021 р.
за №1674/37296

ЗМІНИ
до  Порядку повернення (перерахування) коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів

1. У  розділі І :

1) у  пункті 1 :

доповнити пункт після абзацу першого трьома новими абзацами такого змісту:

«Терміні, що вживаються в цьому Порядку, мають таке значення:

надміру зараховані кошти - сума коштів, що становить позитивну різницю між сумою фактично сплачених коштів та сумою коштів, яку повинен сплатити до відповідного бюджету платник платежів (зборів), що визначені відповідним законодавством (крім платежів (зборів), контроль за справлянням яких покладено на органи ДПС та органи Держмитслужби), для повного виконання покладеного на нього грошового зобов'язання;

помилково зараховані кошти - кошти, що сплачені платником за видом доходів, який не відповідає суті платежу (збору), визначеного в абзаці третьому цього пункту, та/або до невідповідного бюджету.».

У зв'язку з цим абзац інший вважати абзацом п'ятим;

абзац п'ятий викласти у такій редакції:

«Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, визначених  Бюджетним  та  Налоговим  кодексами України, Законами України  «Про електронні довірчі послуги»  та  «Про електронні документи та електронний документообіг» , а також іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетний процес.»;

2) доповнити розділ після  пункту 2  новим пунктом 2 -1  такого змісту:

« 2-1 . У процесі повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів (крім податків, зборів, пені та платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи ДПС та органи Держмитслужби):

застосовується система дистанційного обслуговування "Клієнт казначейства - Казначейство" (далі - система Казначейства) з використанням засобів криптографічної захисту інформації Казначейства;

між органами, що контролюють справляння надходжень до бюджету, органами, які ведуть облік заборгованості у розрізі позичальників, місцевими фінансовими органами, Казначейством та головними управліннями Державної казначейської служби України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - головні управління Казначейства) обмін електронними документами із застосуванням кваліфікованих електронних підписів та печатки.

У разі невдалої спроби передавання електронного документа засобами системи Казначейства органом, що контролює справляння надходжень до бюджету, органом, який веде облік заборгованості у розрізі позичальників, місцевим фінансовим органом здійснюються заходи щодо повторного його передавання.

Датою та годиною отримання електронних документів органом, що контролює справляння надходжень до бюджету, органом, який веде облік заборгованості у розрізі позичальників, місцевим фінансовим органом, Казначейством та головним управлінням Казначейства, є дата та година, зафіксовані в електронному повідомленні системи Казначейства про отримання таких документів. »;

3) у  пункті 3 :

в абзаці першому слова "Державної казначейської служби України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - головні управління Казначейства)" замінити словом "Казначейства";

абзац другий викласти у такій редакції:

«Повернення платежів у національній валюті здійснюється на рахунки отримувачів коштів, відкриті в банках або Казначействі, зазначені в поданні (висновок, повідомленні) органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету, органів, які ведуть облік заборгованості у розрізі позичальників, заяви платника (у разі повернення суднового збору (крім помилково зарахованого)).»;

4) у  пункті 5 :

абзац другий викласти у такій редакції:

«У разі повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету зборів, платежів та інших доходів бюджетів (крім зборів та платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи ДПС та органи Держмитслужби) орган, що контролює справляння надходжень до бюджету, засобами системи Казначейства формує подання в електронній формі згідно з додатком 1 до цього Порядку та подає його до відповідного головного управління Казначейства за місцем зарахування платежу до бюджету, Казначейства.»;

в абзаці третьому слова "Державної фіскальної служби України" замінити словами "Державної податкової служби України";

абзац п'ятий після цифр «№ 643» доповнити словами та цифрами «(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 25 жовтня 2019 року № 454)»;

абзац шостий виключити.

У зв'язку з цим абзаци сімий - десятий вважати відповідно абзацами шостим - дев'ятим;

в абзаці шостому після слів «головних управлінь Казначейства» доповнити словами «, ​​Казначейства (у разі сплати суднового збору в іноземній валюті)»;

в абзаці сьомому після слів «головного управління Казначейства» доповнити словом «Казначейства»;

абзац восьмий викласти в такій редакції:

«Заява про повернення коштів з бюджету складається та подається платником до органу, що контролює справляння надходжень до бюджету, з платежу, який підлягає поверненню (крім повернення судового збору, за виключенням помилково зарахованого), з обов'язковим зазначенням інформації в такій послідовності: найменування платника (суб'єкта господарювання) (латиницею у разі повернення коштів в іноземній валюті), код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи (латиницею у разі повернення коштів в іноземній валюті) , реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб,які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку у паспорті), місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи (латиною у разі повернення коштів в іноземній валюті) та номер контактного телефону (для фізичної особи за її згодою), причина повернення коштів з бюджету, найменування та місцезнаходження банку, в якому відкрито рахунок отримувача коштів, та реквізити такого рахунка (латиницею в разі повернення коштів в іноземній валюті), номер карткового рахунка отримувача коштів (за наявності).»;причина повернення коштів з бюджету, найменування та місцезнаходження банку, в якому відкрито рахунок отримувача коштів, та реквізити такого рахунка (латиницею у разі повернення коштів в іноземній валюті), номер карткового рахунка отримувача коштів (за наявності).»;причина повернення коштів з бюджету, найменування та місцезнаходження банку, в якому відкрито рахунок отримувача коштів, та реквізити такого рахунка (латиницею у разі повернення коштів в іноземній валюті), номер карткового рахунка отримувача коштів (за наявності).»;

доповнити пункт після абзацу восьмого трьома новими абзацами такого змісту:

«Заява про повернення коштів з бюджету судового збору, за виключенням помилково зарахованого, складається із обов'язкового зазначення інформації, наведеної в абзаці восьмому цього пункту, та номера судового рішення та подається платником до відповідного головного управління Казначейства, Казначейства з оригіналом або копією документа на переказ, або паперовою копією електронного розрахункового документа, що підтверджують перерахування коштів до бюджету, копією судового рішення, засвідченою належним чином.

За умови інформаційно-технологічних можливостей органу, що контролює справляння надходжень до бюджету, головного управління Казначейства, Казначейства платник може подати заяву до такого органу в електронній формі за допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційних систем та з дотриманням вимог законодавства у сферах захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах , електронних довірчих послуг та електронного документообігу В електронній заяві також має бути зазначена електронна поштова адреса, на яку платнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв'язку з ним.

Разом із заявою про повернення коштів з бюджету платником подається до органу, що контролює справляння надходжень до бюджету, оригінал або копія документа на переказ, або паперова копія електронного розрахункового документа, які підтверджують перерахування коштів до бюджету.».

У зв'язку з цим абзац дев'ятий вважати абзацом дванадцятим;

доповнити пункт після абзацу дванадцятого новим абзацом такого змісту:

«Під час подання платником заяви про повернення коштів з бюджету в електронній формі одночасно подається сканована копія з обов'язковим накладенням електронного підпису платника, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог  Закону України  «Про електронні довірчі послуги»: документа на переказ або електронного розрахункового документа, які підтверджують перерахування коштів до бюджету, судового рішення, засвідченого належним чином (у разі повернення судового збору (крім помилково зарахованого), довіреності на отримання коштів довіреною особою, засвідченої згідно з вимогами  Цивільного кодексу України , паспорта довіреної особи (у у разі повернення коштів довіреній особі).»;

5) у  пункті 6 :

абзац другий викласти у такій редакції:

«Подання подаються органами, які ведуть облік заборгованості у розрізі позичальників:»;

в абзаці шостому після слова "позиками" доповнити словами "кредитами та", а слова "та кредитами" виключити;

абзац сьомий викласти в такій редакції:

«Орган, який веде облік заборгованості у розрізі позичальників, засобами системи Казначейства формує подання в електронній формі згідно з додатком 1 до цього Порядку та подає його до відповідного головного управління Казначейства за місцем зарахування платежу до бюджету, Казначейства.»;

абзац восьмий виключити.

У зв'язку з цим абзаци дев'ятий та десятий вважати відповідно абзацами восьмим та дев'ятим;

абзац восьмий викласти в такій редакції:

«Заява про повернення коштів з бюджету складається та подається платником до відповідного органу, який веде облік заборгованості у розрізі позичальників, визначеного абзацами третім - шостим цього пункту, із обов'язковим зазначенням інформації у такій послідовності: найменування платника (суб'єкта господарювання), код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку у паспорті),місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи та номер контактного телефону (для фізичної особи за її згодою), причина повернення коштів з бюджету, найменування та місцезнаходження банку, в якому відкрито рахунок отримувача коштів, та реквізити такого рахунка.»;

доповнити пункт після абзацу восьмого двома новими абзацами такого змісту:

«За умови інформаційно-технологічних можливостей органу, який веде облік заборгованості у розрізі позичальників, платник може подати заяву до такого органу в електронній формі за допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційних систем та з дотриманням вимог законодавства у сферах захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах, електронних довірчих послуг та електронного документообігу. В електронній заяві також має бути зазначена електронна поштова адреса, на яку платнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв'язку з ним.

Разом із заявою про повернення коштів з бюджету платником подаються до органу, який веде облік заборгованості у розрізі позичальників, оригінал або копія документа на переказ, або паперова копія електронного розрахункового документа, які підтверджують перерахування коштів до бюджету, або сканована копія зазначених документів, з обов'язків накладенням електронного підпису платника, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог  Закону України  «Про електронні довірчі послуги», за умови подання такої заяви в електронній формі.».

У зв'язку з цим абзац дев'ятий вважати абзацом одинадцятим;

в абзаці одинадцятому слова «платника та» та «заяві та» виключити;

6) у  пункті 7 :

в абзаці першому слова "орган, який" замінити словами "орган, що", слово "здійснює" замінити словом "веде" та після слова "передає" доповнити словами "засобами системи Казначейства";

абзац другий викласти у такій редакції:

«Відповідний місцевий фінансовий орган протягом двох робочих днів з дня отримання засобами системи Казначейства подання на погодження здійснює його погодження шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису керівника (заступника керівника) місцевого фінансового органу та кваліфікованої електронної печатки такого органу та засобами системи Казначейства подає його до відповідного головного управління Казначейства за місцем зарахування платежу до бюджету.»;

доповнити пункт після абзацу іншого трьома новими абзацами такого змісту:

«Якщо згідно з інформацією, зазначеною в поданні, кошти не надходили до відповідного місцевого бюджету, то місцевий фінансовий орган інформує орган, що контролює справляння надходжень до бюджету, або орган, який веде облік заборгованості у розрізі запозичальників, про відмову в погодженні подання шляхом надсилання засобами системи Казначейства відповідного повідомлення.

За результатами опрацювання електронного повідомлення місцевого фінансового органу про відмову в погодженні подання орган, що контролює справляння надходжень до бюджету, або орган, який веде облік заборгованості у розрізі позичальників, протягом трьох робочих днів з дня отримання такого електронного повідомлення готує та надсилає платникові листове повідомлення з відмовою у поверненні коштів із зазначенням причини такої відмови.

За умови інформаційно-технологічних можливостей органу, що контролює справляння надходжень до бюджету, або органу, що веде облік заборгованості у розрізі позичальників, повідомлення з відмовою у поверненні коштів із зазначенням причини такої відмови може бути надані платнику в електронній формі за допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційних систем та з дотриманням вимог законодавства у сферах захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах, електронних довірчих послуг та електронного документообігу.».

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом шостим;

7)  абзац другий  пункту 8 викласти у такій редакції:

«Донецька та Луганська обласні військово-цивільні адміністрації здійснюють погодження подання в порядку, визначеному пунктом 7 цього розділу.»;

8) у  пункті 9  слова "за підписом керівника (його заступника), скріпленим гербовою печаткою," замінити словами ", надісланого в електронній формі з використанням відповідного модуля системи електронної взаємодії органів виконавчої влади,";

9)  пункт 10  викласти у такій редакції:

«10. В день отримання подання відповідне головне управління Казначейства, Казначейство здійснює перевірку повноти реквізитів подання та зарахування коштів до бюджету згідно із реквізитами, зазначеними в поданні.

Подання, яке не пройшло перевірку повноти реквізитів та/або зарахування коштів до бюджету відповідно до реквізитів, зазначених у поданні, головне управління Казначейства, Казначейство до виконання не приймає, про що не пізніше наступного робочого дня з дня отримання подання інформує орган, що контролює справляння надходження бюджету, або орган, який веде облік заборгованості у розрізі позичальників, та/або місцевий фінансовий орган шляхом надсилання засобами системи Казначейства відповідного електронного повідомлення з зазначенням причини відмови у прийнятті подання.

Орган, що контролює справляння надходжень до бюджету, або орган, що веде облік заборгованості у розрізі позичальників, та/або місцевий фінансовий орган за результатами опрацювання подання, яке не пройшло здійснену головним управлінням Казначейства, Казначейством перевірку повноти реквізитів, протягом трьох робочих днів з дня отримання електронного повідомлення з відмовою формує подання з уточненими реквізитами, необхідні для перерахування помилково або надміру сплачених сум.

Таке повторно сформоване подання підлягає надсиланню засобами системи Казначейства до головного управління Казначейства, Казначейства в порядку, визначеному цим розділом.

Якщо за результатами опрацювання подання, яке не пройшло здійснену головним управлінням Казначейства, Казначейством перевірку зарахування коштів до бюджету відповідно до реквізитів, зазначених у поданні, та/або повноти реквізитів, неможливо встановити відповідні реквізити, орган, що контролює справляння надходжень до бюджету, або орган, який веде облік заборгованості у розрізі позичальників, протягом трьох робочих днів з дня отримання відповідного електронного повідомлення готовить та надсилає платникові листове повідомлення з відмовою в поверненні коштів із зазначенням причини такої відмови.

За умови інформаційно-технологічних можливостей органу, що контролює справляння надходжень до бюджету, або органу, що веде облік заборгованості у розрізі позичальників, повідомлення з відмовою у поверненні коштів із зазначенням причини такої відмови може бути надані платнику в електронній формі за допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційних систем та з дотриманням вимог законодавства у сферах захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах, електронних довірчих послуг та електронного документообігу.

Подання, яке пройшло перевірку повноти реквізитів подання та зарахування коштів до бюджету згідно із реквізитами, зазначеними в поданні, приймається головним управлінням Казначейства, Казначейством до виконання.

Про прийняття подання до виконання головного управління Казначейства, Казначейство інформує орган, що контролює справляння надходжень до бюджету, або орган, який веде облік заборгованості у розрізі запозичальників, шляхом надсилання засобами системи Казначейства відповідного електронного повідомлення.»;

10)  пункт 11  викласти у такій редакції:

«11. Копія судового рішення, засвідчена належним чином, повертається відповідним головним управлінням Казначейства, Казначейством надавачам без виконання у таких випадках:

1) невідповідність інформації, викладеної в заяві платника, даним, наведеним у копії судового рішення, засвідченого належним чином, або даним відповідного головного управління Казначейства, Казначейства про зарахування коштів до бюджету;

2) подання заяви та копії судового рішення, засвідченої належним чином, неуповноваженою особою;

3) порушення встановлених вимог щодо оформлення копії судового рішення.

Якщо заяву та копію судового рішення подано в електронній формі, головне управління Казначейства, Казначейство за умов, визначених підпунктами 1-3 цього пункту, інформує платника про відмову у поверненні коштів із зазначенням причини такої відмови.»;

11) у  пункті 12 :

абзац перший викласти у такій редакції:

«12. Головні управління Казначейства, Казначейство здійснюють процедури з повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, в такому порядку:»;

в абзаці іншому слова "заяви та" замінити словами "заяви або", а слово "одержувача" замінити словом "отримувача";

в абзаці третьому слова "заяви та" замінити словами "заяви або";

12) у  пункті 13 :

абзац перший викласти у такій редакції:

«13. Звернення для підкріплення коштами відповідних рахунків подається в електронній формі згідно з додатком 2 до цього Порядку відповідним головним управлінням Казначейства до відповідного місцевого фінансового органу та/або відповідного органу фонду загальнообов'язкового державного соціального та пенсійного страхування засобами системи Казначейства.»;

доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

«Відповідний місцевий фінансовий орган та/або відповідний орган фонду загальнообов'язкового державного соціального та пенсійного страхування протягом п'яти робочих днів з дня отримання засобами системи Казначейства звернення надає підкріплення коштами відповідного рахунка.».

У зв'язку з цим абзаци другий - сьомий вважати відповідно абзацами третім - восьмим;

абзац третій викласти у такій редакції:

«У разі ненадання підкріплення коштами протягом п'яти робочих днів з дня отримання засобами системи Казначейства звернення відповідний місцевий фінансовий орган та/або відповідний орган фонду загальнообов'язкового державного соціального та пенсійного страхування інформують відповідне головне управління Казначейства про причини невиконання звернення шляхом надсилання засобами системи Казначейства відповідного повідомлення.»;

13) доповнити розділ після  пункту 15  новим пунктом 16 такого змісту:

«16. Про повернення помилково або надміру зарахованих до бюджетів зборів, платежів та інших доходів бюджетів на підставі прийнятих до виконання подань головні управління Казначейства, Казначейство інформують органи, що контролюють справляння надходжень до бюджету, або органи, які ведуть облік заборгованості у розрізі запозичальників, шляхом надсилання засобами системи Казначейства відповідного повідомлення.».

2.  Розділ III  викласти в такій редакції:

«ІІІ. Операції з повернення платежів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів у готівковій формі

За умови відсутності у фізичних осіб рахунків у банках, повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету або на єдиний рахунок (у разі його використання) податків, зборів, пені, платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи ДПС, сплачених фізичними особами, здійснюється у готівковій формі відповідно до  Порядку інформаційної взаємодії Державної податкової служби України, її територіальних органів, Державної казначейської служби України, її територіальних органів, місцевих фінансових органів у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань та пені , затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 11 лютого 2019 року № 60, зарегистрированного в Міністерстві юстиції України 08 квітня 2019 року за № 370/33341.».

{Пункт 2 у редакції Наказу Міністерства фінансів  № 716 від 28.12.2021 }

3.  Додатки 12  до цього Порядку викласти в новій редакції, що додається, а  додаток 3  до цього Порядку виключити.

Директор Департаменту
прогнозування доходів бюджету


Ю. Романюк


 

 

Додаток 1
до Порядку повернення
(перерахування) коштів, помилково
або надміру зарахованих до державного
та місцевих бюджетів
(пункти 5, 6 розділу I)

ФОРМА
подання на повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету зборів, платежів та інших доходів бюджету

№ з/п

Реквізіті

1

Найменування органу, що контролює справляння надходжень до бюджету/ органу, що веде облік заборгованості у розрізі позичальників

2

Номер подання

3

Дата подання

4

Найменування платника (суб'єкта господарювання), який подавши заяву про повернення коштів з бюджету -1

5

Код за ЄДРПОУ платника податків - для юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) - для фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія (за наявності) та номер паспорта -2  платника ( суб'єкта господарювання), який подав заяву про повернення коштів з бюджету -1

6

Номер розрахункового документа, згідно з яким кошти зараховано до бюджету

7

Дата розрахункового документа, згідно з яким кошти зараховано до бюджету

8

Код класифікації доходів бюджету, за яким відкрито рахунок, на який кошти перераховано до бюджету -3

9

Рахунок, на який кошти перераховано до бюджету згідно з розрахунковим документом

10

Код за ЄДРПОУ органу Казначейства, на ім'я якого відкрито рахунок, на який кошти перераховано до бюджету -3

11

Номер та дата договору (угоди), відповідно до якого кошти перераховано до державного бюджету -4

12

Сума коштів, яку перераховано до бюджету згідно з розрахунковим документом

13

Назва іноземної валюти, яка перерахована до бюджету згідно з розрахунковим документом -5

14

IBAN, на який повертаються кошти у національній валюті / рахунок, на який повертаються кошти в іноземній валюті

15

Найменування отримувача коштів (суб'єкта господарювання) -1

16

Код за ЄДРПОУ отримувача коштів - для юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) - для фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія (за наявності) та номер паспорта -2, 1

17

Номер та дата договору (угоди), за яким необхідно зарахувати помилково або надміру перераховані кошти до державного бюджету -4, 6

18

Номер карткового рахунку отримувача коштів -7

19

Адреси отримувача коштів та код країни згідно з ISO -5, 1

20

SWIFT - код банку отримувача -5, 1

21

Найменування та місцезнаходження банку отримувача коштів -5, 1

22

SWIFT – код банку кореспондента -8

23

Рахунок банку кореспондента -8

24

Найменування та місцезнаходження банку-кореспондента -8

25

Сума коштів, що повертається

26

Назва іноземної валюти, що повертається -5

27

Кваліфікований електронний підпис керівника (заступника керівника) органу, що контролює справляння надходжень до бюджету / органу, що веде облік заборгованості у розрізі позичальників

28

Кваліфіковано електронну печатку органу, що контролює справляння надходжень до бюджету/ органу, що веде облік заборгованості в розрізі позичальників

29

Кваліфікований електронний підпис керівника (заступника керівника) місцевого фінансового органу -9

30

Кваліфікована електронна печатка місцевого фінансового органу -9

__________
-1 У разі повернення помилково або надміру зарахованих до державного бюджету платежів в іноземній валюті інформація заповнюється латиницею.
-2 Заповнюється для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган Державної податкової служби України та мають відмітку у паспорті.
-3 У разі повернення помилково або надміру зарахованих до державного бюджету платежів в іноземній валюті інформація не заповнюється.
-4 Заповнюється у разі повернення помилково або надміру зарахованих до державного бюджету платежів за кредитами, залученими державою або під державні гарантії.
-5У разі повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету платежів у національній валюті інформація не заповнюється.
-6 Заповнюється у разі перерахування коштів до державного бюджету на рахунок іншого платежу.
-7 Заповнюється за наявності.
-8 Заповнюється у разі повернення помилково або надміру зарахованих до державного бюджету платежів в іноземній валюті за наявності та латиницею.
-9 Застосовується у разі повернення помилково або надміру зарахованих до місцевих бюджетів платежів, а також платежів, що підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами.


 

 

 

Додаток 2
до Порядку повернення (перерахування)
коштів, помилково або надміру
зарахованих до державного
та місцевих бюджетів
(пункт 13 розділу I)

ФОРМА
звернення для підкріплення коштами відповідних рахунків

№ з/п

Реквізіті

1

Найменування головного управління Казначейства

2

Номер подання (висновок, повідомлення)

3

Дата подання (висновок, повідомлення)

4

Код класифікації доходів бюджету платежу, який підлягає поверненню

5

Назва коду класифікації доходів бюджету платежу, який підлягає поверненню

6

Сума, на яку необхідно здійснити підкріплення коштами відповідного рахунку (грн, коп.)

7

Рахунок, на який необхідно здійснити підкріплення коштами

8

Код за ЄДРПОУ головного управління Казначейства, на ім'я якого відкрито рахунок, з якого повертаються кошти

9

Кваліфікований електронний підпис керівника (заступника керівника)

10

Кваліфікована електронна печатка

Оплата штрафу за порушення правил дорожнього руху

1. Як сплатити штраф?
 • сплатити штраф Ви можете в онлайн режимі через сервісну систему GOVPAY24.
 • звернутися до будь-якої установи банку України. При цьому необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, індивідуальний ідентифікаційний номер платника податку, екземпляр постанови в справі про адміністративне правопорушення.
2. Як перевірити, що штраф погашений?
 • залежить від наявності постанови в базі патрульної поліції та інформації з Держказначейства про надходження коштів.
 • можете дізнатися про погашення штрафу, звернувшись до управління Патрульної поліції Вашого міста.
 • регіональні управління Патрульної поліції:Контакти
3. Як дізнатися які штрафи в мене є?
 • дізнатися про наявність штрафів Ви можете скориставшись сервісом:https://govpay24.com/departmets/mvs/patrol-police/fines/,
 • для здійснення пошуку необхідно обов'язково вказати 2 параметри:
  - державний номер ТЗ
  - вибрати один із варіантів в шаблоні
 • Отримуйте миттєву інформацію про штрафи в Telegram: @Govpay24bot
 • регіональні управління Патрульної поліції:Контакти
4. Що робити, якщо оплатив меншу суму, ніж зазначено в постанові?
 • у ситуації, коли ви заплатили меншу суму штрафу, вам в першу чергу слід звернутися до управління патрульної поліції Bашого міста. Якщо постанова про штраф ще не прострочена, ви зможете доплатити необхідну суму та, надавши обидві квитанції про оплату, закрити постанову про штраф.
 • регіональні управління Патрульної поліції:Контакти
5. Помилка в серії або номері постанови, що робити?
 • Якщо ви зробили помилку у серії або номері постанови, то для того, щоб постанова була оброблена, Вам потрібно буде звернутися до управління патрульної поліції, яке видало постанову про правопорушення і пояснити ситуацію.
 • регіональні управління Патрульної поліції: Контакти
6. Як повернути помилково чи надміру сплачені кошти?
Для цього Вам треба звернутися до управління патрульної поліції, написати заяву про повернення коштів та необхідний пакет документів:
 • Якщо здійснено оплату штрафу на неправильні реквізити, то необхідно направити заяву про повернення помилково перерахованих коштів за адміністративне правопорушення, яке було зафіксоване в автоматичному режимі, до Департаменту патрульної поліції за адресою: вул. Федора Ернста, 3, м. Київ, 03048 або на електронну адресу:public@patrol.police.gov.ua
  Зразок заяви на повернення помилково сплачених коштів:Заява
  До заяви обов’язково додавати копію ідентифікаційного номеру, копію квитанції, що підтверджує перерахування коштів до державного бюджету.
 • Якщо здійснено оплату штрафу на правильні реквізити, але двічі (більше), то необхідно направити заяву про повернення надміру перерахованих коштів за адміністративне правопорушення, яке було зафіксоване в автоматичному режимі, до Департаменту патрульної поліції за адресою: вул. Федора Ернста, 3, м. Київ, 03048 або на електронну адресу: public@patrol.police.gov.ua
  Зразок заяви на повернення надміру сплачених коштів:Заява
  До заяви обов’язково додавати копію ідентифікаційного номеру, копії квитанцій, що підтверджують перерахування коштів до державного бюджету.
 • регіональні управління Патрульної поліції:Контакти
7. Після оплати через сервіс не отримав квитанцію, що робити?
 • необхідно звернутися до технічної підтримки сервісу, скориставшись зворотнім зв'язком та написавши листа:Зворотній зв'язок
 • Вказати:
  • коли була здійснена оплата
  • прізвище, ім'я та по-батькові
  • сума штрафу

Оплата штрафу за порушення правил паркування

Строки і порядок виконання постанови про накладення штрафу зафіксоване в автоматичному режимі, або про порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксоване в режимі фотозйомки (відеозапису)

Згідно зі ст. 300-1 КУпАП у разі сплати відповідальною особою, зазначеною у частині першій статті 14-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, або громадянином (резидентом) України, який ввіз на територію України транспортний засіб, зареєстрований за межами України, 50 відсотків розміру штрафу протягом 10 банківських днів з дня набрання законної сили постановою про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, або за порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксоване в режимі фотозйомки (відеозапису), така постанова вважається виконаною.

Постанова про накладення адміністративного стягнення за порушення зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів, зафіксоване в режимі фотозйомки (відеозапису), також вважається виконаною у разі сплати штрафу за повідомленням про притягнення до адміністративної відповідальності, залишеним уповноваженою посадовою особою на місці вчинення правопорушення на лобовому склі транспортного засобу, у тому числі шляхом сплати 50 відсотків розміру штрафу протягом 10 банківських днів з дня вчинення відповідного правопорушення.

Згідно зі ст. 291 КУпАП постанова по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, у тому числі зафіксоване в автоматичному режимі, або про порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксоване в режимі фотозйомки (відеозапису), набирає законної сили після її вручення особі або отримання поштового повідомлення про вручення або про відмову в її отриманні, або повернення поштового відправлення з позначкою про невручення.
У разі несплати штрафу особами, зазначеними у частині першій цієї статті, протягом 30 днів з дня набрання законної сили постановою про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сферах безпеки дорожнього руху та паркування транспортних засобів така постанова підлягає примусовому виконанню.
У разі оскарження постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу за правопорушення у сферах безпеки дорожнього руху та паркування транспортних засобів перебіг строків, визначених цією статтею, зупиняється до розгляду скарги.

Закон №1283-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо паркування транспортних засобів», яким встановлено адміністративну відповідальність за порушення правил паркування транспортних засобів.

Так, за несплату водієм транспортного засобу вартості послуг з користування майданчиками для платного паркування, обладнаними паркувальними автоматами або автоматичними в’їзними та виїзними терміналами, тягне за собою накладення адмінштрафу в розмірі від 8 до 12 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (136 -204 грн.).

Паркування транспортних засобів на місцях, призначених для безоплатного паркування транспортних засобів, особами, які не мають відповідних пільг, тягне за собою накладення штрафу на водіїв транспортних засобів від 15 до 18 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (255-306 грн.).

Порушення посадовими особами суб’єктів господарювання, які утримують майданчики для паркування транспортних засобів, визначених правилами паркування транспортних засобів вимог щодо розміщення та функціонування майданчиків для паркування - від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів (340-510 грн.).

Необладнання майданчиків для платного паркування транспортних засобів паркувальними автоматами, автоматичними в’їзними та виїзними терміналами або іншими засобами контролю за оплатою послуг паркування - штраф на посадових осіб від 30 до 40 неоподатковуваних мінімумів (510-680 грн.), ті ж порушення повторно протягом року – від 60 до 100 неоподатковуваних мінімумів (1020-1700 грн.).

Вартість послуг з користування майданчиками для платного паркування встановлюється за кожну годину паркування згідно з тарифом, встановленим органом місцевого самоврядування відповідно до порядку формування цих тарифів, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Оплата штрафів за перевищення габаритно-вагових норм

Уже з 1 жовтня 2021 року набувають чинності закони щодо здійснення габаритно-вагового контролю. Вони запроваджують адміністративну відповідальність за правопорушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті, що зафіксовані за допомогою засобів фото- й кінозйомки, відеозапису, зокрема в автоматичному режимі через платформу Зважування-в-русі (система WiM).

На кого поширюються зміни?

На усі транспортні засоби українських та іноземних перевізників, що здійснюють автомобільні перевезення пасажирів і вантажів на території України, а також на вантажовідправників.

Як відбувається фіксація порушення?

Майданчик WiM фіксує перевищення встановлених норм і надсилає дані до Центру обробки даних (ЦОД). Інспектор перевіряє їх, формує постанову та накладає електронний підпис. Після цього постанова друкуватиметься та надсилатиметься порушникові.

Які штрафи передбачені?

▪ штраф 8 500 грн - перевищення габаритно-вагових норм на 5-10%

▪ штраф 17 000 грн - перевищення габаритно-вагових норм на 10-20%

▪ штраф 34 000 грн - перевищення габаритно-вагових норм на 20-30%

▪ штраф 51 000 грн - перевищення габаритно-вагових норм на понад 30%

▪ штраф 51 000 грн - ухилення від проходження ГВК, перевищення швидкості, порушень вимог дорожніх знаків та розмітки, вчинення правопорушень в зоні ГВК.

Хто сплачує штраф за перевантаження?

Належний користувач транспортного засобу - фізична особа або керівник юридичної особи, за якою зареєстровано транспортний засіб у Єдиному державному реєстрі. Тобто сплачуватиме штраф саме власник автомобіля, а не водій, коли йдеться про дві різні особи.

Як буде повідомлятися про штраф?

Рекомендованим листом, надісланим поштою. Лист міститиме постанову та реквізити для оплати штрафу.

Коли має бути оплачений штраф?

Протягом 10 днів з дня отримання повідомлення про штраф. Належний користувач може оскаржити рішення в суді.

Джерело:Міністерство інфраструктури України.

Оплата послуг поліції охорони україни

1. Як сплатити за охорону квартири чи об'єкту?
 • сплатити за охорону Ви можете в онлайн режимі через сервісну систему GOVPAY24.
 • для оплати необхідно вказати номер особового рахунку який надали в бухгалтерії Вашого районного відділу Поліції охорони.
2. Якщо в мене немає особового рахунку?
3. З чого складається особовий номер рахунку?
 • номер особового рахунку має складатися:
  - 11 цифр (зразок по м. Києву 01001000001)
  - 9 цифр в Запорізькій області ( 620000001).
4. Після оплати через сервіс не отримав квитанцію, що робити?
 • необхідно звернутися до технічної підтримки сервісу, скориставшись зворотнім зв'язком та написавши листа:Зворотній зв'язок
 • Вказати:
  • коли була здійснена оплата
  • прізвище, ім'я та по-батькові
  • сума штрафу