Верховний Суд

Сплата судового збору для Великої Палати

Сплата судового збору для Касаційного цивільного суду

Cплата судового збору для Касаційного господарського суду

Cплата судового збору для Касаційного адміністративного суду

Апеляційні суди

Апеляційні загальні суди

Апеляційні господарські суди

Апеляційні адміністративні суди

Місцеві суди

Місцеві загальні суди

Місцеві господарські суди

Місцеві адміністративні суди